Dinsdag 12 oktober jl. hield Vrouw&Zaak Bollenstreek haar Algemene Ledenvergadering in restaurant Lisser Spijshuis te Lisse. Ondanks de lage opkomst werd het tóch een enerverende bijeenkomst. Het was een avond van afscheid nemen en welkom heten van verschillende bestuursleden.

Onder voorzitterschap van vertrekkend voorzitter Henriëtte Terleth werden de officiële stukken goedgekeurd, waarna zij het voorzitterschap officieel overdroeg aan Coco Meeldijk in de vorm van een heuse voorzittershamer en blok. Coco is net als Henriëtte een van de allereerste leden van Vrouw&Zaak Bollenstreek. “Ik heb het deelnemen aan onze organisatie altijd heel inspirerend gevonden”, liet Henriëtte de aanwezige leden weten. “Er staat een prachtige, enthousiaste club met gedreven vrouwelijke ondernemers. Ik wens het nieuwe bestuur heel veel plezier en succes in de toekomst. En ik zal jullie in de gaten blijven houden!”

Helaas moesten we die avond ook afscheid nemen van ons bestuurslid Rina Vos, die net als Henriëtte meer tijd wil vrijmaken voor haar eigen bedrijf. Beide scheidende bestuursleden kreeg een mooie bos bloemen uitgereikt van onze nieuwe voorzitster en werden uitgebreid bedankt voor al hun diensten. We zullen hun deskundigheid overigens niet helemaal verliezen, want zowel Henriëtte als Rina blijven enthousiast lid van onze vereniging. In de nabije toekomst zullen we helaas ook afscheid moeten nemen van bestuurslid Marleen Dijkdrent, onze creatieve duizendpoot die altijd de foto’s maakt tijdens onze bijeenkomsten. Marleen verwacht rond de jaarwisseling haar eerste kindje en wil daar uiteraard alle tijd voor vrijmaken.

In haar nieuwe rol als voorzitter verwelkomde Coco Meeldijk de nieuwe bestuursleden en introduceerde ze aan de leden: Monique Roerade wordt onze nieuwe secretaris, Christine Kluft gaat de financiën verzorgen en Jenny Westra gaat de public relations op zich nemen. Ook bood Coco de aanwezigen alvast een vooruitblik op alle activiteiten die er het komend jaar gepland staan. De eerste daarvan is de Vrouwelijke Ondernemersdag op dinsdag 23 november in het Palace Hotel te Noordwijk. Een uitnodiging daarvoor valt binnenkort bij alle leden in de bus. Na dit officiële gedeelte sloot de voorzitter de vergadering met een ferme klap met de nieuwe voorzittershamer en was het hoog tijd voor een gezellige netwerkborrel onder het genot van een hapje en een drankje.

Bekijk de foto's