Vol energie, inspiratie en ideeën verlieten we dinsdagavond 20 september Huys te Britten. Een prachtige locatie in de Noordduinen van Katwijk voor de energieke, interactieve presentatie van ondernemerscoach Veronique Prins. In die sfeer was het extra goed netwerken: aan stof voor gesprek geen gebrek. Bovendien hadden we net gehoord hoe financieel gezond Vrouw & Zaak Bollenstreek is, welke vacatures er zijn en welke mooie plannen er voor het komend seizoen op de rol staan.

Wat eraan vooraf ging.

De Algemene Ledenvergadering:

Voorzitter Danielle Elenga blikte met ons terug op de bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken van het afgelopen boekjaar en we keken vooruit naar de geplande activiteiten voor het nieuwe seizoen. Een van de leden stelde voor om een keer een bedrijvenmarkt te organiseren om ieder lid de kans te geven haar eigen bedrijf te presenteren en elkaar bovendien beter te leren kennen. Een goed idee, dat het bestuur verder meeneemt.

Sabine van den Brom gaf kort uitleg over de winst- en verliesrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar. Karin van den Berg deed verslag namens de kascommissie (die dit keer bestond uit Vera Slot en Karin). Volgend jaar controleren Ans van Haaster en Vera de kas.

Vrouw & Zaak Bollenstreek is financieel gezond. Uit de begroting komt duidelijk naar voren dat we een aardige financiële buffer hebben. Die is nodig, zo legde Danielle uit, omdat sponsorgelden niet zeker zijn en om wel steeds een kwalitatief programma te kunnen blijven bieden met goede sprekers en op geschikte locaties.

Het voorstel om de contributie te verhogen van 110 euro naar 120 euro per jaar werd met stemming bekrachtigd.

Hulp en inzet van de leden is nodig om de vacatures in het bestuur op te vullen: De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris zijn vacant. Sandra van Nigten is bereid gevonden om voorlopig de financiële administratie te doen. Ook voor de programmacommissie is extra inzet nodig. Wie van de leden wil af en toe een bijeenkomst organiseren? Laat het ons weten!

Omdat Martine Goulmy al 5 jaar lid is, ontving ze de bekende fles wijn met eigen etiket!

Na dit officiële gedeelte van de avond, was de vloer voor de energieke (bloedfanatiek, zegt ze zelf) Veronique Prins, ondernemerscoach bij Je zaak voor elkaar.

In een stortvloed van enthousiasme, met veel zelfspot en humor, confronterend, maar net niet té… schudde ze ons, vrouwelijke ondernemers, goed wakker en hield ons een spiegel voor.

Zomaar enkele delen uit haar presentatie:

Over onze prijs: Geld is geen ruilmiddel, maar een bedankbriefje. Weet wat je waard bent. Je wordt betaald voor het effect bij de klant.

Over onze klant: Kies je ideale klant. Zelf trekt Veronique die iedere dag aan en (meestal) ook weer uit. En een opstartfase…? Die bestaat niet. Je moet die eerste maanden toch ook eten? Ken je klant en speel in op zijn verlangens/pijn (vraag). Zoek je eigen specialisme, je kunt niet de hele wereld bedienen. Staan al die anderen al in je agenda dan? Nee? Richt je dan eerst op de klanten die je nu nodig hebben. Het ‘laaghangend fruit’ (kleine, haalbare successen). Maar als je een andere richting op wilt, zet daar dan een stapsgewijs plan op. Bij groei in je bedrijf hoort ook af en toe afscheid nemen. En dat mag best een beetje pijn doen.

Noem een nieuwsbrief vooral geen nieuwsbrief, want die verdwijnt direct in de digitale prullenbak. Geef zo’n mailing een prikkelende titel, zoals: Wat u altijd al wilde weten …  10 gouden tips voor… of Wist u dat …

Waarom kiezen klanten voor jou? Wat onderscheidt jou van je collega’s? Dat is jouw eigen persoonlijkheid. Laat dus gerust zien wie je bent! Zowel in persoonlijk als in digitaal (video) contact.

Veronique gaf een boekje weg (gewonnen door Ceciel Winters) “Wetten van de winnaars” van Ria Kaashoek, online en social media marketing expert en trainer. Ria is geboekt voor onze bijeenkomst van 13 maart volgend jaar!

 

 

 

 

 

Bekijk de foto's