De ‘net werk’ BBQ in Beachclub Zomers aan het Katwijkse strand was een geslaagde bijeenkomst. Hoewel het weer ’s morgens niet veel goeds beloofde, sloeg dat in de middag om en scheen vanaf de start van de bijeenkomst een heerlijk zonnetje. En helemaal in lijn met de doelstelling van de bijeenkomst, werd er intensief genetwerkt door de meer dan zestig aanwezige leden en hun introducés. Rondom de barbecue, tijdens het bakken van het eigen kostje, of later aan tafel waar het eigen baksel werd genuttigd. We hebben elkaar en elkaars activiteiten weer wat beter leren kennen en mogelijk biedt dat weer business opportunities. Dat is o.a. waar het bij Vrouw&Zaak om gaat.

Bekijk de foto's