• LISSE – “Een inspirerende  geslaagde netwerkbijeenkomst in het schitterende Huys van Dever met als gastspreekster Lida van Doorn.

Tijdens de welkomstspeech van voorzitster Coco Meeldijk werden kort de jaarstukken behandeld en werd er decharge aan het bestuur verleend. Tevens meldt Coco dat zij vanaf januari de voorzittershamer aan Danielle Elenga zal overdragen.

Vervolgens maken 3 leden dankbaar gebruik van de elevator pitch waarin zij enthousiast in 1 minuut vertellen over hun eigen onderneming.

Om 20.15 uur wordt het woord gegeven aan Lida van Doorn. Lida is bekend van debattrainingen, individuele trainingen en heeft verschillende boeken op haar naam staan. Lida begint haar workshop door te vertellen dat charisma te ontwikkelen is, authenticiteit wordt hierin benadrukt met het beeld wat men van elkaar heeft als speerpunt.  Lida laat vervolgens met voorbeelden zien dat kleding je eigen persoonlijkheid kan versterken. Dit demonstreerd zij door bij 3 dames verschillende mantels te laten passen. Het resultaat is verbluffend. De bonus van een juiste keuze van de kleding is de geloofwaardigheid. Tijdens de workshop krijgen veel aanwezige dames een persoonlijke tip van Lida waardoor er door subtiele veranderingen aan te brengen verrassende resultaten te zien zijn. Tenslotte verloot Lida haar boek onder de aanwezigen en is Malika Boughaf de gelukkige winnares.

Om 21.45 uur wordt de workshop afgesloten en blijft er nog gespreksstof genoeg over om een gezellige goed verzorgde netwerkborrel te hebben.

Een inspirerende bijeenkomst voor alle aanwezigen!

Bekijk de foto's