HIT Support is een bedrijf voor secretariële- en administratieve ondersteuning. Dit doet Hester aan de hand van drie pijlers: ik ruim op, ik hou bij en ik leid op.
Ik ruim op: het (soms daadwerkelijk) opruimen en structuur aanbrengen binnen de onderneming en meer tijd creëren voor de ondernemer voor zijn corebusiness. Voorbeeld: een ondernemer die wel 6 B.V.’s heeft in onroerend goed houdt zich met zoveel dingen bezig, maar heeft geen structuur. Hij had letterlijk een kast met roldeuren waarin hij alle post gooide die hij binnenkreeg, waardoor hij nooit iets kon vinden. Hester heeft alles opgeruimd en gestructureerd en komt nu regelmatig terug (ik hou bij) om de zaken op orde te houden en inmiddels zijn er plannen om meer aan HIT Support uit te besteden.
Ik hou bij: die werkzaamheden overnemen van de ondernemer die hem kopzorgen geven of waar hij/zij tegenop ziet elke keer en daardoor weer meer tijd creëren voor zijn/haar corebusiness. Voorbeeld: collega ondernemer stelde haar administratie altijd uit tot het laatste moment. Dit gaf haar elke keer stress en onrust. Nu ze het heeft uitbesteed bij Hester, heeft deze ondernemer de rust gevonden om zich volledig op de eigen corebusiness te storten.
Ik leid op: workshops geven over diverse onderwerpen.