12 februari Netwerkavond in Lisse, exacte locatie volgt nog

12 maart ALV en spreekster

14 april Bedrijfsbezoek

13 mei Netwerkavond

18 juni Zomer BBQ

15 september Netwerkavond in het teken van Prinsjesdag

14 oktober Bedrijfsbezoek

12 november Jaarafsluiting