Wederom kunnen wij terugkijken op een geslaagde workshop. Op 22 mei j.l. namen 15 onderneemsters van Vrouw&Zaak deel aan de Workshop Financieel, gegeven bij Kromhout accountants & belastingadviseurs te Lisse. Monique Piet en Sabine van de Brom, twee van onze leden, gaven inzicht in de financiële en administratieve aspecten van het ondernemerschap.
De avond werd gestart met een algemene uitleg; zaken waar elke ondernemer zoal mee te maken krijgt kwamen aan bod, ook onderwerpen als personeel en de VAR-verklaring werden behandeld. Na dit deel splitste het verhaal in twee; Sabine hield zich bezig met de eerste parallelsessie over het opzetten en voeren van de administratie en Monique hield zich bezig met de tweede parallelsessie over het lezen van een jaarrekening.
Enkele reacties van de deelneemsters: “Heel leerzaam, ik ben een stuk wijzer geworden,” “Onbegrijpelijk dat niet meer van onze leden deel hebben genomen” en “Alles is me veel duidelijker geworden, de workshop was ook makkelijk te volgen”.
In de volgende workshop geeft Coco Meeldijk van communicatiebureau en uitgeverij Buro-Coco uitleg over het schrijven van een persbericht en het samenstellen van een perslijst.

Bekijk de foto's